top of page

Завдання

для дистанційного навчання

Українська  мова 

11 клас

Вчимося разом

 01.04.2020р. (2 уроки)

Тема 1. Крапка з комою у складному реченні.

Тема 2. Двокрапка у складному реченні.

Працюємо за планом

1. Вправа 335 (А, Б, В).

2. Переглянути відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0

3. Робота з підручником. Вивчити правила на с.148.

4. Вправи 339, 344.

5. Робота з підручником. Вивчити правила на с.154-155, 157.

6. Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=HhOI6967-Oc

7. Вправа 354, 362.

8. Виконати тестові завдання на BeSmart: тест 9.3.1; 9.4.1 (складносурядне речення; складнопідрядне речення).

9. Отримавши результат, скопіюйте посилання (у верхньому рядку), вставте його в коментар (внизу цієї сторінки) і надішліть учителю.

 03.04.2020р.

Тема. Тире у складному реченні.

Працюємо за планом

1. Вправа 363.

2. Робота з підручником. Вивчити правила на с. 161.

3. Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs

4. Вправи 370, 372.

5. Виконати тестові завдання: BeSmart: тест 9.7.1 (безсполучникове речення).

6. Отримавши результат, скопіюйте посилання (у верхньому рядку), вставте його в коментар (внизу цієї сторінки) і надішліть учителю.

 08.04.2020р.

Тема. Розділові знаки в складному реченні. Пунктуаційний практикум. Розділові знаки при прямій мові.

Працюємо за планом

1. Вправа 373.

2. Робота з підручником. Вивчити правила на с. 164-165.

3. Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=KXLwx1-xcww

4. Вправи 379, 378.

5. Виконати тестові завдання: BeSmart: тест 9.10.1 (пряма й непряма мова).

6. Отримавши результат, скопіюйте посилання (у верхньому рядку), вставте його в коментар (внизу цієї сторінки) і надішліть учителю.

 08.04.2020р.

Тема. Підсумкове тестування за темою «Пунктуаційна норма».

Завдання тут

 10.04.2020р.

Тема. Стилістична помилка. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Працюємо за планом

1. Вправа 381.

2. Робота з підручником. Вивчити правила на с. 173-175.

3. Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=bBQvYgqCQ7s

4. Вправи 382 (І-ІІ), 383 (І-ІІ).

5. Лексичний тренажер. Виконати в зошиті завдання карток №№1-20 за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YDkL2r1aMfQ

 15.04.2020р.

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Працюємо за планом

1. Вправа 386 (І-ІІ).

2. Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=KHTDig7qPLg

3. Лексичний тренажер. Виконати в зошиті завдання карток №№21-40 за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YDkL2r1aMfQ

 15.04.2020р.

Тема. Написання есе у формі власного висловлення.

1. Прочитайте наведений текст.

Часто, коли немає бажання щось робити або коли не вдається залагодити якусь справу, ми знаходимо десятки причин і пояснень, заспокоюємо себе. Так буває й тоді, коли сперечаємося з кимось попри усвідомлення, що проблема виникла з нашої вини. Зазвичай виправдати себе набагато легше, ніж визнати власну помилку.

 

Викладіть Ваш погляд на проблему:

Наскільки важливим є вміння чесно оцінювати себе?

 

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на при-клади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й наз-ву твору, укажіть на проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

 17.04.2020р.

Тема. Стилістичні особливості слів іншомовного походження.

Працюємо за планом

1. Вправа 1. Запишіть слова і розкрийте дужки, поясніть їх правопис. Визначте походження й значення поданих слів.

Не(т, тт)о, д(и, і)лер, субс(и, і)дія, емі(с, сс)ія, серт(и, і)фікат, рец(и, і)пієнт, рейт(и, і)нг, бру(т, тт)о, д(и, і)віденд, па(с, сс)ив, ліз(и, і)нг, клір(и, і)нг, м(і, и)грація, консорц(і, и)ум, інка(с, сс)атор, аукц(і, и)он, ауд(и, і)тор.

2. Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=ooYMWPyshpU

3. Виконати тестові завдання, надіслати результати: http://ridnamova.kiev.ua/html_test/3.6-test.html

 22.04.2020р.

Тема. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика.

Працюємо за планом

1. Вправа 388.

2. Опрацювати теоретичний матеріал підручника на с.177-178.

3. Вправи 389, 392.

4. Лексичний тренажер. Виконати в зошиті завдання карток №№41-60 за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YDkL2r1aMfQ

 22.04.2020р.

Тема. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.

Працюємо за планом

1. Вправа 398.

2. Лексичний тренажер. Виконати в зошиті завдання карток №№61-80 за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YDkL2r1aMfQ

3. Крок до ЗНО. Виконати комплексний тест.

Картка 1.

 24.04.2020р.

Тема. Стилістичне забарвлення фразеологізмів.

Працюємо за планом

1. Вправа 399.

2. Лексичний тренажер. Виконати в зошиті завдання карток №№81-100 за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YDkL2r1aMfQ

3. Крок до ЗНО. Виконати комплексний тест.

Картка 2.

 29.04.2020р.

Тема. Виражальні можливості фразеологізмів.

Працюємо за планом

1. Вправа 400.

2. Робота з підручником. Опрацювати матеріал на с.182.

3. Вправи 402, 404.

4. Крок до ЗНО. Виконати комплексний тест.

Картка 3.

 29.04.2020р.

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Працюємо за планом

1. Вправа 411.

2. Робота з підручником. Опрацювати матеріал на с.185-186.

3. Вправи 412, 415.

4. Крок до ЗНО. Виконати комплексний тест.

Картка 4.

 06.05.2020р. (2 уроки)

Тема 1. Стилістичні особливості частин мови.

Працюємо за планом

1. Вправа 417.

2. Робота з підручником. Опрацювати матеріал на с.188-189.

3. Вправи 423, 424.

4. Крок до ЗНО. Виконати комплексний тест.

Картка 5.

Тема 2.  Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях.

Працюємо за планом

1. Вправа 426.

2. Робота з підручником. Опрацювати матеріал на с.191-192.

3. Вправа 430.

4. Крок до ЗНО. Виконати  тестові завдання на с.195.

5. Консультація до ЗНО. Повторюємо наголоси: https://www.youtube.com/watch?v=NxzglRY18h0

 08.05.2020р.

Тема 1. Контрольна робота №6 за темою «Стилістична норма» (тестові завдання).

Завдання тут

ЗНО-УМ

 13.05.2020р. (2 уроки)

Тема 1. Практична риторика. Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення).

Працюємо за планом

1. Робота з підручником. Опрацювати теоретичний матеріал &44.

2. Крок до ЗНО. Виконати  комплексний тест. Картка 6.

3. Самопідготовка до ЗНО. НАДІСЛАТИ ЗВІТ (результати тестів, есе, відеозвіт тощо).

Тема 2. Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова, листування).

Працюємо за планом

1. Робота з підручником. Опрацювати теоретичний матеріал &45-46.

2. Крок до ЗНО. Виконати  комплексний тест. Картка 7.

3. Самопідготовка до ЗНО. НАДІСЛАТИ ЗВІТ (результати тестів, есе, відеозвіт тощо).

 15.05.2020р.

Тема. Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика).

Працюємо за планом

1. Робота з підручником. Опрацювати теоретичний матеріал &47.

2. Крок до ЗНО. Виконати  комплексний тест. Картка 8.

3. Самопідготовка до ЗНО. НАДІСЛАТИ ЗВІТ (результати тестів, есе, відеозвіт тощо).

 20.05.2020р.(2 уроки)

Тема 1. Етикетні жанри (привітання, вибачення).

Працюємо за планом

1. Робота з підручником. Опрацювати теоретичний матеріал &48.

2. Крок до ЗНО. Виконати  комплексний тест. Картка 9.

3. Самопідготовка до ЗНО. НАДІСЛАТИ ЗВІТ (результати тестів, есе, відеозвіт тощо).

Тема 2. Написання текстів різних жанрів. Удосконалення підготовлених текстів.

Працюємо за планом

1. Написати висловлення у форматі ЗНО на тему: "Чи є шляхетність проявом етикету?"

 22.05.2020р.

Тема. Контрольна робота №7 за темою «Практична риторика». 

Завдання тут.

 27.05.2020р. (2 уроки)

Теми 1-2. Узагальнення й систематизація вивченого.

Працюємо за планом

1. Виконати Підсумкове тестування 1-2 на платформі Be smart: https://course.besmart.study/course/zno_ukrainska_mova_ta_literatura_kursi_pidgotovki-59/

2. Самопідготовка до ЗНО. НАДІСЛАТИ ЗВІТ (результати тестів, есе, відеозвіт тощо).

 29.05.2020р.

Тема. Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

Готуємося до ЗНО

Завдання для повторення

1. Фразеологічний практикум: https://www.youtube.com/watch?v=xjGBkyWirHo

 

2. Помилки слововживання у творах на ЗНО: https://www.youtube.com/watch?v=wZ-yED6pP1Q

 

3. Граматичні помилки у творах на ЗНО: https://www.youtube.com/watch?v=cOotpYJdGCI

4. Типові орфографічні помилки у творах на ЗНО: https://www.youtube.com/watch?v=tUBKqRIdYtY

5. Типові пунктуаційні помилки у творах на ЗНО: https://www.youtube.com/watch?v=_uoQyreruKM

6. Помилки під впливом російської мови у творах на ЗНО: https://www.youtube.com/watch?v=DvIGH0SzlXQ

7. 100 завдань-карток з української мови (підготовка до ЗНО): https://www.youtube.com/watch?v=scxXULoy4Gk

8. Найтиповіші помилки вживання прийменників в українській мові: https://www.youtube.com/watch?v=9qc9hJa-spQ

9. Неправильно побудоване речення або граматична помилка в реченні: типове завдання ЗНО: https://www.youtube.com/watch?v=FBU8xnGodFk

10. Чергування у-в, і-й. Милозвучність: https://www.youtube.com/watch?v=0rHr1bYG99k

11. Узгодження числівників з іменниками: https://www.youtube.com/watch?v=esmNro46yEY

12. Найскладніше завдання на ЗНО-2015 з української мови: https://www.youtube.com/watch?v=JEN_eOF2-Uw

13. Класифікація складних речень: https://www.youtube.com/watch?v=tYmr_Mo_p7c

14. Розбір ЗНО-2019 з української мови та літератури: https://www.youtube.com/watch?v=PX8sYqhww9I

Зверніть увагу

1. Виконавши завдання, напишіть нижче коментар про те, що вдалося виконати чи якої потребуєте допомоги.

Як залишити повідомлення?

1. Напиши коментар.

2. Вкажи ім'я та прізвище.

3. Нижче - електронну адресу.

4. Натисни "Коментувати".

Готово!

bottom of page